ASISTENȚA COMUNITARĂ INTEGRATĂ! Proiectul „VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ” își continuă activitatea în localitatea #Selemet

ASISTENȚA COMUNITARĂ INTEGRATĂ! Proiectul „VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ” își continuă activitatea în localitatea #Selemet

2
DISTRIBUIȚI
 
 Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătățirea stării de sănătate şi a bunăstării populației Republicii Moldova, în special în mediul rural, prin reducerea poverii bolilor netransmisibile. Acest proiect se realizează în cooperare cu Ministerul Sănătății Muncii Protecției Familiei din Republica Moldova, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare.
În cadrul Primăriei s.Selemet, astăzi expertul Proiectului Viață Sănătoasă, domnul Octav Pascaru sa informat despre activitatea Echipei multidisciplinare din localitatea noastră care își desfășoară Planul de acțiuni în baza conceptului
„Asistența Comunitară Integrată”/ACI.
ACI este un concept de lucru și coordonare a eforturilor între instituțiile din diferite sectoare (sănătate prin activitatea asistentului medical comunitar, social prin activitatea asistentului social comunitar, inclusiv educație, ordine publică, ONG și APL), formând astfel o rețea integrată.
ACI plasează omul și familia lui în centrul acestei rețele pentru a răspunde holistic nevoilor și necesităților acestuia și îl încurajează să-și dezvolte capacitatea de autoîngrijire și de asumare a responsabilității personale pentru starea de sănătate.
 În cadrul Proiectului localitatea Selemet a beneficiat de asistență în consolidarea capacităților asistentului medical comunitar, asistentului social comunitar și angajaților APL Selemet.
Dotarea cu echipament pentru Centrul Comunitar de Asistența Comunitară Integrată, broșuri informaționale și echipament medical pentru proceduri de fizioterapie la Oficiul Medicilor de familie OMF Selemet.