ANUNȚ PUBLIC Privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului...

ANUNȚ PUBLIC Privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate

3
DISTRIBUIȚI

Primăria sat. Selemet, r-nul Cimișlia, anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea acordului de mediu, de către Agenția de Mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului (cînd este cazul, se va indica în context transfrontalier) prevăzute de Legea nr. 86  din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru activitatea planificată: „ Extinderea rețelelor de alimentare cu apă în satul Selemet, r-nul Cimișlia” Acordul de mediu și motivul  care îl fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu din data de 09.02.2024, precum și la următoarea pagină web oficială http://mediu.gov.md/ro/node/143.

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorității competente emitente, comentarii/observații la conținutul Acordului de mediu  din data publicării prezentului anunț, pînă la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autoritățile administrației publice, prevăzuți de legislația în vigoare.

Publicul interesat poate consulta  la cerere, conținutul informației din cererea privind emiterea acordului de mediu, și depune propuneri/observații la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.

Observațiile publicului, expuse în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului, Agenția de Mediu, str. Albișoara, 38, mun. Chișinău.