ACHITAREA PRIMEI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ în sumă fixă pentru...

ACHITAREA PRIMEI DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ în sumă fixă pentru anul 2023!

2
DISTRIBUIȚI
Termenul obligatoriu de achitare a primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă este pînă la 31 martie 2023.
Cetățenii, care se asigură în mod individual și, care vor achita pînă la 31 martie prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă și se regăsesc în una din categoriile de mai jos, vor achita după cum urmează:
✅️ 1014 lei – proprietarii de teren agricol (cu excepția pensionarilor și persoanelor cu dizabilitate);
✅ ️1622 lei – persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu marfuri supuse accizelor;
✅ ️2028 lei – fondatorii de întreprinderi individuale sau gospodării țărănești, arendaşii, arendatorii, deţinătorii de patentă, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi, cetăţenii străini cu drept de şedere provizorie în Republica Moldova;
✅️ 4056 lei – notarii publici, executorii judecătoreşti, avocaţii, mediatorii, experții
judiciari, interpreții, traducătorii și administratorii autorizați neangajaţi.
Prima de asigurare poate fi achitată la orice oficiu poştal, bancă comercială, prin card bancar, internet banking, terminal de plată, fiind ghidați reprezentanţii teritoriali ai Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM).
❗️După 31 martie prima de asigurare medicală va fi:✅️ 12 636 lei și cu calcularea penalităților pentru neachitarea primei de asigurare în termenul stabilit prin lege.