A V I Z

          A V I Z

43
DISTRIBUIȚI

 Direcția pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cimişlia oferă posibilitatea tuturor locuitorilor raionului,inclusiv

absolvenților  dimnaziilor și liceelor de a fi instruiți la cursurile de calificare, recalificare, perfecţionare și specializare .  Cursurile se vor organiza la instituţiile şi combinatele de instruire din or.Chişinău

     Termenul de instruire este de la 2 luni pînă la 6 luni în dependență de specialităţi:

bucătar         – 6 luni;                      chelner          – 3 luni;

barman         – 2 luni;

frizer             – 6 luni;   

vînzător        – 3 luni;

coafor            – 5 luni;

contabilitate – 6 luni;

mecanic auto        -6 luni;   

cusator                 – 3 luni;                                      

placator cu placi – 3 luni;

maniuchiurista   – 2 luni;

pedichiuristă       – 2 luni;

cofetar                  – 3 luni;

contabilitate        – 1 lună          

electrogazosudor –montator           –  6 luni;

lăcătuș- instalator tehnică sanitară – 6 luni;

Persoanele înmatriculate beneficiază de bursă și cazare.    I n s t r u i r e a       este    GRATUITĂ

Informaţii suplimentare  la tel: 0241 2-33-09,067477323