DISTRIBUIȚI

In conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă,
de asediu şi de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea
stării de urgenţă, punctele 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii
Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001,
Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova,
DISPUNE:

/V

1. Se autorizează cursele aeriene charter, care transportă pasageri cu cetăţenia
Federaţiei Ruse spre Federaţia Rusă, pasageri cu cetăţenia Republicii Moldova spre
Republica Moldova, precum şi ajutoare umanitare destinate Republicii Moldova, operate
de către compania aeriană:
– AIR MOLDOVA, din 27 martie 2020, CHISINAU – MOSCOVA
(DOMODEDOVO) – CHISINAU – două curse;
– AIR MOLDOVA, din 28 martie 2020, CHISINAU – MOSCOVA
(DOMODEDOVO) – CHISINAU.
2. Operatorii curselor aeriene charter, care transportă pasageri cu cetăţenia
Republicii Moldova spre Republica Moldova, vor publica pe pagina lor oficială, timp de
trei ore de la obţinerea autorizaţiei de zbor:
a) Itinerarul şi orarul cursei;
b) Costul şi condiţiile călătoriei;
c) Contactele persoanelor sau oficiilor responsabile de completarea listelor şi de
îmbarcarea pasagerilor.
2. Ministerul Apărării va acorda sprij inul necesar autorităţilor statului, cu personal
şi mijloace logistice, în suportul activităţilor de ordine publică, misiunilor de patrulare,
regimului special de circulaţie pe teritoriul ţării, pazei şi protecţiei unor obiective/zone,
transportul de efective, materiale şi tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice, triaj
epidemiologie, asistenţă medicală şi alte misiuni în funcţie de evoluţia situaţiei.
3. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situaţii
Excepţionale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi
temei de tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
4. Prezenta Dispoziţie intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe
pagina oficială a Guvernului.

OIRFJ-iy
. MANAGf-i-ij’ „ .
lr/’8 i’x-)CtjM£î^c t 0 K f U
■ ŞCr^nlli / o / ION CHICU