DISTRIBUIȚI
Localitatea #SELEMET a fost certificată în calitate de membru activ al Inițiativei Primarii pentru Creștere Economică/Mayors for Economic Growth!
Autoritatea Publică locală împreună cu societatea civilă, agenții economici, partenerii de dezvoltare au exprimat dorința și tendința în promovarea și dezvoltarea economică locală.
MULT SUCCES NOUĂ!