D E C I Z IE Nr. 9/1 din 26.04.2020   cu privire la...

D E C I Z IE Nr. 9/1 din 26.04.2020   cu privire la măsurile suplimentare de prevenire și   control în aplanarea răspândirii COVID-19 pe teritoriul s.Selemet 

15
DISTRIBUIȚI

 

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, Dispoziţiei 21 din 24 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constatărilor Punctului Local de Dirijare în Situaţii Excepţionale Selemet, Comisia pentru Situaţii Excepţionale Selemet, DECIDE:

 

 1. Zilele de 27 aprilie – 30 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar și instituțiile/autoritățile publice la autogestiune, cu excepția:
 • instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile de 

 sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială;

 • autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității  

 naţionale;

 • instituțiilor de învățământ de toate nivelurile (de educaţie timpurie, instituţiile de învăţământ

 primar, secundar, profesional tehnic, superior, de învăţământ extraşcolar şi de învăţământ

 special), care vor asigură desfășurarea procesului educațional la distanță.

 1. Recuperarea acestor zile se va realiza în modul stabilit de Guvern, după ridicarea stării de urgență.
 2. Nu se consideră zile de odihnă pentru salariații care în perioada 27 aprilie – 30 aprilie 2020:
 • solicită acordarea/se află în  concediul de odihnă anual (art. 112 din Codul muncii), inclusiv  

 concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea

 indemnizației de concediu (art. 117 din Codul muncii) și concediu neplătit (art. 120 din

 Codul muncii);

 • sînt în regim de staționare, conform ordinului dispus de angajator.
 1. Zilele de 27 aprilie – 30 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de muncă și de calculare a salariului pentru luna aprilie, ca zile prezente la lucru.
 2. Conducătorii unităților din sectorul bugetar și conducătorii instituțiilor/autorităților la autogestiune, în perioada 27 aprilie – 30 aprilie, vor atrage personalul strict necesar pentru a asigura funcționalitatea proceselor, inclusiv de la distanță.
 3. Începînd cu data de 27 aprilie 2020 se permite aflarea persoanelor în parcuri, în grupuri nu mai mari de 3 persoane, cu respectarea distanței sociale.
 4. Reluarea începînd cu data de 27 aprilie 2020, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID – 19, a activităților de comerț cu amănuntul a tuturor tipurilor de mărfuri, prin unitățile comerciale specializate, cu excepția celor amplasate în centre comerciale și piețe (inclusiv piețe auto).
 5. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la  răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 6. Prezenta Decizie intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a

        Primăriei Selemet.

        

            Preşedintele CSE Selemet                                                                   Tatiana Badan

 

            Secretarul CSE Selemet                                                                       Elena Moraru