DISTRIBUIȚI

Casa Naţională de Asigurări Sociale a efectuat pe data de 11 februarie, curent,
transferul în sumă de  64,8 mln. lei  pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate
temporară de muncă. CNAS anunţă că 22 369 beneficiari pot ridica indemnizaţiile
pentru incapacitate temporară de muncă pentru lunile precedente.
Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se va efectua de către
prestatorii de servicii de plată: FinComBank, Energbank, EuroCreditBank,
Eximbank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Comerţbank,
Mobiasbanca,  Banca Comercială Română,  Î.S. „Poşta Moldovei".
Pentru a ridica sumele indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă
beneficiarii urmează să se adreseze către instituţia bancară la care a fost deschis
contul salarial sau social. În cazul în care beneficiarul nu este deţinător de card,
indemnizaţia poate fi primită în orice oficiu poştal indiferent de domiciliu.
Beneficiarii de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă pot afla la ce
prestator de servicii de plată au fost transferaţi banii, accesând serviciul electronic
"Statutul certificatului de concediu medical" de pe pagina-web a instituţiei, de la
butonul cu aceeaşi denumire, prin introducerea în câmpul respectiv a numărului
certificatului medical.
Atenţionăm că în luna ianuarie, curent, nu au fost ridicate de la oficiile poştale 18,8
mln lei sau 51% din suma total transferată de CNAS pentru indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară de muncă. Casa Naţională îndeamnă beneficiarii să ridice de
la prestatorii de servicii de plată banii care li se cuvin până la 27 februarie, curent.
După această dată sumele nesolicitate sunt restituite lunar de către prestatorii de
servicii de plată pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi
incluse în plată în luna imediat următoare a lunii de gestiune.

 Direcţia comunicare mass-media                             
Administraţia CTAS Cimişlia