DISTRIBUIȚI

Decizie_2 CSE Selemet

Cu privire la aprobarea măsurilor

suplimentare în instituirea Codului Roşu

de carantină pe teritoriul s.Selemet

 

       În conformitate cu art. 4 (1) b), c), g), 1) din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă, art. 29 (1) g), i), n), x) din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, art. 1 (1), (2), art. 2, art. 4 (1) c), art. 10 f), art. 17 (5), art. 30 din Legea nr. 271/1994 cu privire la Protecţia Civilă, în legătură cu declararea Codului Roşu de carantină privind răspândirea virusului COVID-19, ţinînd cont de prevederile Hotărârii naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 8 din 15.03.2020 cu privire la situaţia epidemiologică a infecţiei de CO-VID 19, Comisia pentru situaţii excepţionale, DECIDE:

  1. Se sistează activitatea agenţilor economici cu deservire publică, cu excepţia magazinelor de produse alimentare din data de 16 martie 2020.
  2. Se obligă administratorii magazinelor comerciale să asigure un regim fluidizat de acces al persoanelor în spaţiul comercial conform normelor sanitare stabilite:
  • pentru magazinele cu suprafaţa de la 100 m2 până la 200 m2 a câte 4 persoane maxim
  • cu indicarea şi marcarea spaţiului personal de câte 1 m între persoane care stau în rând la casa punctului comercial
  • asigurarea cu dezinfectant la intrarea în spaţiul comercial şi dezinfectarea la fiecare 2 ore
  • personalul de deservire din cadrul magazinelor va fi dotat cu mănuşi igienice şi alte măsuri de precauţie, iar în cazul prezentării careva simptome i se va interzice activitatea de muncă.
  1. Se restricţionează accesul persoanei străine în cadrul Primăriei s.Selemet, cu stabilirea unui regim de muncă prin internet la stricta necesitate a cazurilor excepţionale prin mail: primariaselemet@yahoo.com

Telefon: 024139236, 024139238, 024139835, 024139836, 024139895

  1. Prezenta Decizie va fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişare pe panourile informative din locurile publice, publicare pe situl primăriei: primariaselemet.com , reţele socializare (offline/online).
  2. Monitorizarea executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei pentru situaţii excepţionale pe Primăria s.Selemet şi Sectorul nr. II de Poliţie Selemet cu aplicarea sancţiunilor conform legislaţiei în vigoare.

(sancţiona cu amendă de la 450 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice, în cazul în care persoanele nu vor respecta măsurile de profilaxie, prevenire și combatere a bolilor epidemice, dacă aceasta a pus în pericol de contaminare populația. Prezentarea intenţionată falsă sau incompletă a detelor ori refuzul de a prezenta datele necesare completării fişei epidemiologice va fi sancţionată cu amendă de la 450 la 500 unităţi convenţionale).

 

Preşedintele comisiei                                                                   Tatiana Badan

 

Secretarul comisiei                                                                      Elena Moraru