Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

1.1 Economico – financiare, investiţii, drept şi disciplină

 

1.2 Urbanism, agricultură, industrie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului

 

1.3 Învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică, muncă, cultură, culte, turism, tineret şi   

        sport

1.4  Administrativă

 

 1. A institui comisia pentru activităţi economico – financiare, investiţii, drept şi disciplină, cu următoarea componenţă nominală :

 

 1. Bătrînac Andrei
 2. Borș Petru

3.Teacă Ion Feodot

 1. Popușoi Valentina
 2. Zgherea Boris

 

 1. A institui comisia de specialitate urbanism, agricultură, indrustie, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului cu următoarea componenţă nominală :

 

1.Raileanu Vasile

2.Popușoi Valeriu

 1. Graur Nicolae

4.Teacă Ion Anton

 1. Coptu Sergiu

 

 

 1. A institui comisia de specialitate învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică, muncă, cultură, culte, turism, tineret şi sport,  cu următoarea componenţă nominală :

 

 1. Sîrbu Ion
 2. Leancă Nicolae
 3. Rusu Ana
 4. Teacă Ion Feodot
 5. Popușoi Valentina

 

 1. A institui comisia de specialitate administrativă cu următoarea componenţă nominală :

 

 1. Bătrînac Andrei ,
 2. 2. Teacă Ion Anton
 3. Coptu Sergiu
 4. Leancă Nicolae
 5. Rusu Ana.