Audieri Publice

Audieri Publice

19
DISTRIBUIȚI

Cu privire la trecerea terenului agricol proprietate publică, nr. 2938202116, supr. 3,50 ha, din domeniul public în domeniul privat.